Ko'zimga o'zga ko'rinmas
Bir seni hayoling tinmas
Go'yoki o'zim o'zimmas
Love me love me love me

Yuragim shoshar sen tomon
Lekin chekar alam yomon
Bizni tushunmasdan har on
Love me love me love me

Axir bu o'nglarim tushmas
Go'yo sevish mumkin emas
Bizchalik hech kim sevolmas
Love me love me love me

(Hech kim yo'lim to'solmas)

Naqorat:
Hech kim tushunmaydi
Bizni tushunmaydi
Axir sevamiz bir-birimizni
Telbalarcha ikkimizni

Hech kim tushunmaydi
Bizni tushunmaydi
Axir sevamiz bir-birimizni
Telbalarcha ikkimizni


2-kuplet:
Mayli bizni tushunmaslar
Mayli sevgimiz bilmaslar
Ayirishdan chekinmaslar
Love me love me love me

Chalinar yoqimli rington
Seni ovozingla har tong
Uyg'onib takrora har on
Love me love me love me

(Hech kim yo'lim to'solmas)

Naqorat:
Hech kim tushunmaydi
Bizni tushunmaydi
Axir sevamiz bir-birimizni
Telbalarcha ikkimizni

Hech kim tushunmaydi
Bizni tushunmaydi
Axir sevamiz bir-birimizni
Telbalarcha ikkimizni


Смотреть он лайн: